Các crosshair code (mã tâm bắn) này có thể được sao chép và dán giữa các tài khoản để nhập và xuất cài đặt nhanh hơn, có nghĩa là giờ đây, bạn có thể dễ dàng sao chép cài đặt tâm bắn mà người chơi chuyên nghiệp sử dụng.

Tâm bắn phù hợp có thể tác động tích cực đến sự ngắm bắn và nâng tầm kỹ năng chơi của bạn. Tuy nhiên, sự lựa chọn của tâm bắn phần lớn vẫn là vấn đề sở thích cá nhân.

Với rất nhiều cài đặt khác nhau để thử nghiệm, có thể khó khăn để tìm ra cái nào phù hợp với bạn, đó là lý do tại sao cài đặt tâm bắn được những người chơi hàng đầu sử dụng có thể là một điểm khởi đầu tốt.

Dưới đây là các mã tâm bắn của những người chơi chuyên nghiệp Valorant mà bạn có thể sao chép và sử dụng trong trận đấu tiếp theo của mìnhDanh sách các mã tâm bắn (crosshair code) Valorant tốt nhất được sử dụng bởi người chơi chuyên nghiệp

Credit: Riot Games
ĐỘI TUYỂNNGƯỜI CHƠIMÃ TÂM BẮN
SentinelsTyson “TenZ” Ngo0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1
FnaticJake “Boaster” Howlett0;s;1;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
KRU EsportsJuan “NagZ” Miranda0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
100 ThievesPeter “Asuna” Mazuryk0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0
100 ThievesSpencer “Hiko” Martin0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0
StreamerMichael “Shroud” Grzesiek0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều mã tâm bắn được người chơi chuyên nghiệp sử dụng vào danh sách này. Tuy nhiên, một số tâm bắn dành cho người chơi chuyên nghiệp có thể tiếp tục thay đổi vì họ thường thực hiện các chỉnh sửa đối với cài đặt của chính mình.

XEM THÊM: Valorant: Bản vá 4.05 mang đến những thay đổi đáng chú ý cho Brimstone