ONE Fantasy Esports hiện chỉ khả dụng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Đài Loan (TQ), Philippines, Nga, Singapore, Indonesia, Campuchia, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp và Mỹ. Người chơi đủ điều kiện nhận giải thưởng phải xuất trình bằng chứng cư trú tại một trong những quốc gia và vùng lãnh thổ này.

Các điều khoản và điều kiện được áp dụng. ONE Esport Fantasies chỉ có thể được chơi ở các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên. Truy cập fantasy.oneesports.gg để biết thêm chi tiết.

Chỉ người dùng trên 18 tuổi đủ điều kiện để tham gia ONE Esports Fantasy.

Tổng quan 

Thông tin có trong địa chỉ URL của trang web (sau đây gọi là “website”) có thể có chứa những thông tin chưa chính xác hoặc sai chính tả. Mọi thông tin có trên website đều được cung cấp một cách “nguyên trạng” và “sẵn có” nhằm mục đích truyền tải thông tin và không kèm theo quyền bảo đảm dưới bất kì hình thức nào, bao gồm qua sự thể hiện trực tiếp hay ẩn dụ, bao gồm nhưng không giới hạn sự đảm bảo về việc chống xâm phạm tác quyền, đạt yêu cầu chất lượng hay phù hợp cho một mục đích cụ thể. 

ONE Esports có thể thực hiện những sự thay đổi với Website này mở mọi thời điểm mà không kèm theo thông báo trước. 

Quyền miễn trừ đảm bảo về website và/hoặc Tài liệu 

  • Website này và Tài liệu được cung cấp một cách “nguyên trạng” và “sẵn có”. ONE Esports không đảm bảo mọi sự chính xác, đầy đủ và hoàn thiện của website này và/hoặc của Tài liệu và miễn trừ trách nhiệm một cách rõ ràng về các sai sót hoặc thiếu sót trên website và/hoặc trong các Tài liệu. Không có quyền bảo đảm dưới bất kì hình thức nào bao gồm ngụ ý, thể hiện rõ ràng hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm về quyền chống xâm phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, tính thương mại, yêu cầu chất lượng và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, được đưa ra cùng với Website này và/hoặc các Tài liệu. 
  • ONE Esports không đảm bảo trên website này và/hoặc các Tài liệu sẽ được cung cấp một cách không gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc bất kì sai sót được xác định sẽ được sửa chữa; hơn nữa, không đảm bảo rằng website và Tài liệu cung cấp không có virus hay các loại phần mềm, macro, mã độc khác. 

Liên kết đến các trang web thứ ba 
 
ONE Esports không đại diện cho sự bảo mật, chất lượng hoặc quyền sở hữu của tất cả các trang web bên thứ ba có thể được liên kết qua Website của chúng tôi. Các trang web được kết nối qua Website này là độc lập và ONE Esports không thực hiện bất cứ hành động kiểm soát nào, bao gồm về tài chính, biên tập hay bất cứ lĩnh vực nào khác và không được chứng thực bởi ONE Esports. 

Bảo mật và chống virus 
 
ONE Esports không chịu trách nhiệm với bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, do các lí do đặc biệt khác nào bắt nguồn từ Website này đến hệ thống máy tính của bạn về virus, sâu máy tính, trojan hoặc các loại mã độc khác; bao gồm không giới hạn cả những thiệt hại về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, hư hỏng hoặc mất toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy tính và các hệ thống khác. 

Tải xuống và In ấn các Tài liệu từ Website này 

Mọi nội dung chữ và hình ảnh hiển thị trên Website này và việc lựa chọn hay sắp xếp chúng đều thuộc bản quyền của ONE Esports. Bạn có quyền sao chép nội dung điện tử hoặc in ấn nội dung ra bản sao cứng của Website này cho mục đích CÁ NHÂN và PHI THƯƠNG MẠI. Bất kì việc sử dụng tài liệu nào trên Website này (bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép cho các mục đích khác với những mục đích đã nêu ở trên và sửa đổi, phân phối hoặc tái bản) mà không có sự cho phép từ ONE Esports đều bị nghiêm cấm. 

Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả các nhãn hiệu thương mại, tên sản phẩm, tên thương hiệu, tên công ty, tiêu đề, bản quyền hoặc logo được trích dẫn ở đây là nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc bản quyền của chủ sở hữu tương ứng. ONE Championship không chịu trách nhiệm cho phép đối với việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên sản phẩm, tên thương hiệu, tên công ty, tiêu đề, bản quyền hoặc logo như vậy. 

Bình luận của người dùng, phản hồi và các nội dung khác do người dùng đăng tải 
 
Tất cả các bình luận, phản hồi, đề xuất, ý tưởng và các nội dung đăng tải khác được tiết lộ hoặc cung cấp cho ONE Esports trên hoặc bởi Website của chúng tôi, hoặc được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp do bạn qua việc sử dụng Website của chúng tôi (gọi chung là “Bình luận”) sẽ được coi là tài sản của ONE Esports. Việc tiết lộ, gửi hoặc cung cấp bất kỳ Bình luận nào sẽ tạo thành một sự chuyển nhượng cho ONE Esports về tất cả các quyền, tiêu đề, lợi ích trên toàn thế giới trong tất cả bản quyền và các tài sản trí tuệ khác trong phần Bình luận. 

ONE Esports sẽ sở hữu độc quyền tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích nói trên và sẽ không bị giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trong việc sử dụng, thương mại hóa hoặc mặt khác, của bất kỳ Bình luận nào. ONE Esports sẽ không có nghĩa vụ: (a) Duy trì bất kỳ Bình luận nào một cách tối mật; (b) Trả cho người dùng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ Bình luận nào; hoặc (c) Trả lời Bình luận của bất kì người dùng nào. 

  • Bạn đồng ý rằng không có Bình luận nào do bạn gửi lên Website của chúng tôi vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng không có Bình luận nào được bạn gửi đến Website của chúng tôi sẽ có hoặc chứa tài liệu có nội dung xúc phạm hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc trái thuần phong mỹ tục. Bạn đang và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Bình luận nào mình đưa ra. 
  • Bạn đồng ý rằng ONE Esports có thể sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin về nhân khẩu học của bạn và việc bạn sử dụng Website của chúng tôi theo bất kỳ cách nào nhưng sẽ không tiết lộ danh tính của bạn. Bằng cách tham gia các cuộc thi, các chương trình khuyến mãi và / hoặc yêu cầu thông tin quảng cáo hoặc cập nhật sản phẩm trên Website của chúng tôi, bạn đồng ý rằng ONE Esports có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo và kinh doanh khác. 

Quyền miễn trừ trách nhiệm 

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Website này đều là tự nguyện, trong đó ONE Esports sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.