Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web ONE Esports. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân/công ty cho chúng tôi (thông qua yêu cầu trực tuyến và đăng ký nhận bản tin online), xin lưu ý rằng thông tin này là tự nguyện. Thông tin liên lạc của bạn sẽ chỉ được lưu lại để theo dõi chứ không phân phối hoặc bán cho các bên thứ ba.

ONE Esports có quyền thay đổi chính sách bảo mật và sẽ thông báo cho người dùng về mọi thay đổi thông qua email, thông cáo báo chí…

Liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: esports.vn@onefc.com